P. Širvio g. 26

PUSLAPIS TVARKOMAS

Apžiūros aktai

Statinio apžiūros aktas 2020

Ataskaitos

DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJA

Sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš renovaciją

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Daugiabučio namo investicinis planas

Investicinis planas

Daugiabučio namo projektas

P. Širvio g. 22, Zarasai

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 504.330,00 Eur., nupirkta už 443.665,86 Eur., tai 12,03 % mažiau, nei planuota.

RANGOVAS: UAB "Aestas"

Statybos darbų vadovas: Algis Simaniūkštis, mob. +370 687 33174

Statybos techninę priežiūrą vykdo: MB "LEO.V"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460


Slava Ukraini, heroyam slava!