P. Širvio g. 6

PUSLAPIS TVARKOMAS

Apžiūros aktai

Statinio apžiūros aktas 2019

Ataskaitos

DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJA

Sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš renovaciją

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Daugiabučio namo investicinis planas

Investicinis planas

Daugiabučio namo projektas

P. Širvio g. 6, Zarasai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti ir gautas statybos užbaigimo aktas 2019 m. birželio 12 d.
Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė B ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui – 52,52 kWh/m2.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (dabar yra E klasė) ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui sumažinti nuo 325,95 kWh/m2 per metus, iki 128,54 kWh/m2 per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 229.205,00 Eur., nupirkta už 171.005,67 Eur., tai 25,39 % mažiau, nei planuota.

RANGOVAS: AB "Panevėžio statybos trestas"

Statybos darbų vadovas: Andrius Grinciūnas, mob. +370 682 38213

Statybos techninę priežiūrą vykdo: UAB "Synergy Solutions"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460


Slava Ukraini, heroyam slava!