Dėl kandidatų į UAB „Zarasų būstas“ valdybos narius atrankos

  • -

Dėl kandidatų į UAB „Zarasų būstas“ valdybos narius atrankos

Category : Naujienos

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybė skelbia kandidatų į UAB „Zarasų būstas“ valdybos narius atranką.
 
 
Kandidatai renkami į Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“, į.k. 187801768, Bažnyčios g. 4, 32131 Zarasai, valdybos narius.
 
Asmenys, pretenduojantys tapti valdybos nariu, būtinus dokumentus privalo pateikti adresu: 
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, LT – 32110, Zarasai
(II aukštas, 218 (221) kabinetas).
 
Kandidatų atrankos būdas – pokalbis.
Kandidatas į valdybos narius renkamas 4 metų kadencijai.
 
Bendrieji reikalavimai valdybos nariams:
 
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
Būti nepriekaištingos reputacijos (asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu turi neišnykusį teistumą už bet kokią nusikalstamą veiką);
Teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
Per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, dėl kurių asmuo negali būti valdybos nariu.
 
Specialieji reikalavimai valdybos nariams:
 
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį.
 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  • Kandidato paraiška tapti įmonės valdybos nariu (Kandidatų į Zarasų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narius atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016-07-01 sprendimu Nr. T-170 „Dėl kandidatų į Zarasų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas (priedą galite rasti adresu www.zarasai.lt));
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Kandidato sąžiningumo deklaracija (Kandidatų į Zarasų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narius atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016-07-01 sprendimu Nr. T-170„Dėl kandidatų į Zarasų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedas (priedą galite rasti adresu www.zarasai.lt));
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.
 
Dokumentų priėmimo pabaigos terminas – 2016 m. rugpjūčio 8 d. 
(20 dienų nuo atrankos paskelbimo rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje (paskelbimo diena į terminą neįskaičiuojama).
 
Kontaktinis asmuo:
Vaida Krumcholcienė,
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, 
tel. nr.: (8~385) 37156, el. p.: vaida.krumcholciene@zarasai.lt
 
Pavaduojantis asmuo:
Ala Dumbravienė,
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. nr.: (8~385) 37191, el. p.: ala.dumbraviene@zarasai.lt
 
Kandidatai dokumentus į atranką gali pateikti šiais būdais:
  • Asmeniškai (aukščiau nurodytu dokumentų pateikimo adresu); 
  • Siųsti paštu (registruotu laišku);
  • Elektroniniu paštu, patvirtinę dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.