Dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo

  • -

Dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo

Category : Naujienos

Visi norime gyventi tvarkingame, gražiame būste. Kad mūsų kasdienio gyvenimo netrikdytų nuolatiniai nuotekų sistemos užsikimšimai, elektros instaliacijos gedimai ar kitos senų daugiabučių namų ligos – UAB „Zarasų būstas“ bendrųjų konstrukcijų defektų ir deformacijų šalinimui, inžinerinių sistemų gedimų ir sutrikimų šalinimui, įskaitant šių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą yra numatytas minimalaus dydžio lėšų kaupimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtino tvarką, pagal kurią visų daugiabučių namų butų savininkai privalo kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Lėšas kaupti turi tiek daugiabučiai, kuriuos prižiūri administruojančios įmonės, tiek bendrijos, tiek subjektai, veikiantys pagal Jungtinės veiklos sutartis. Lėšų kaupimas yra vienareikšmiška nauda būstų savininkams. Nesant sukauptų lėšų, labai sudėtinga organizuoti privalomuosius namo remonto darbus. Už atliktus darbus reikia atsiskaityti iš karto, o ne kiekvieno buto savininkas įstengia sumokėti didesnę sumą. Dabar ši problema yra išspręsta – esant remonto poreikiui finansinė našta yra ženkliai lengvesnė.

Kaupiamosios lėšos          

Kaupiamosios lėšos – tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Pagal lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką numatyta, kad mėnesinė gyventojų įmoka neturi viršyti 5 procentų minimalios mėnesinės algos. Tai nuspręsta atsižvelgus į mažas nepasiturinčių gyventojų pajamas. Lėšų kaupimo tvarkoje nustatytas ir lėšų kaupimas nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams, gedimams šalinti, avarijoms likviduoti. Numatyta, kad ši minimalioji kaupiamoji įmoka neturėtų viršyti 0,05 euro centų buto naudingojo ploto kv. metrui. Atliekant bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus bendrovė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį paskelbia informaciją daugiabučio namo informacinėse lentose bei tinklapyje. Jeigu apžiūros metu pastebima, kad bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, nedelsiant imamasi būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė ir apie atliktus darbus informuojami namo gyventojai.

Prastos būklės namai dažnai būna energiškai neefektyvūs, jų šildymui sunaudojama daugiau gamtos išteklių. Pabrėžtina, kad daugiabučio priežiūra ir jos organizavimas yra kiekvieno savininko atsakomybė. Svarbiausia yra būstais rūpintis nuolatos, o ne tik tada, kai padėtis tampa itin bloga. Viskas juk tam – kad namas būtų tvarkingas, gražus, kad jame būtų taupu ir gera gyventi.