Šaltinių g. 8, Dimitriškių km. daugiabučio namo savininkų dėmesiui

  • -

Šaltinių g. 8, Dimitriškių km. daugiabučio namo savininkų dėmesiui

Category : Naujienos

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

2017-04-20 d.  19.30  val.                       Šaltinių g. 8, Dimitriškių km. (namo kieme)

Pranešame, kad organizuojamas daugiabučių namų, esančių Šaltinių g. 8 Dimitriškių km., (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl pasikeitusio daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo administratoriaus.
  2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimo.
  3. Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) papildomų darbų pirkimo.

Su darbotvarke galima susipažinti:

  1. UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.

Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“.

Prašome informuoti kitus buto (kitos patalpos) bendrasavininkius (bendraturčius) apie šį šaukiamą susirinkimą (tuo atveju, jei butas ar kita patalpa priklauso keliems savininkams).

 

Kviečiame dalyvauti