Teisės aktai

Įstatymai

LR Civilinis kodeksas

LR Statybos įstatymas

LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas 

 

Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai;

Statybos techninis reglamentas „ STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

Statybos techninių reglamentų sąvadas

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarka

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Zarasų rajono savivaldybės „Miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklės“

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtintas Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

UAB "Zarasų būstas" teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

2019 m. rugsėjo 20 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (6.28E)1-3155 dėl administratoriaus skyrimo

Pavyzdinės automobilio naudojimo UAB "Zarasų būstas" taisyklės

Dokumentų formos

Paprasta prašymo forma

Sutikimas dėl duomenų (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679)

Prašymas dėl el. pašto (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679)

Prašymas dėl slaptažodžio suteikimo (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679)

 

Kitos daugiabučių namų valdymo formos

Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos

 

Kiti dokumentai

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Slava Ukraini, heroyam slava!