UAB „Zarasų būstas“ viešasis aukcionas

  • -

UAB „Zarasų būstas“ viešasis aukcionas

Category : Naujienos

UAB „Zarasų būstas“ viešo aukciono būdu parduoda:

            Aukciono objektas – administracinis pastatas, esantis Bažnyčios g. 4, Zarasuose (unikalus Nr. 4394-0002-2025, pastato pažymėjimas plane 2B1m, užstatytas plotas 163,00 kv. metrų). Pirminė pardavimo kaina – 13000,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. (negražinamas), pradinis įnašas – ne mažesnis kaip 1300,00 Eur (kuri įskaitoma į kainą, laimėjusiam aukcioną arba grąžinama per 5 darbo dienas po aukciono jo nelaimėjusiems aukciono dalyviams).    

            Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2018-05-14, pabaiga 2018-05-16, darbo dienomis 9.00-15.00 val. Vieta: Malūno g. 4, Zarasai administracinėse patalpose (su pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas finansinės institucijos patvirtintas apie sumokėtą nustatytą pradinį įnašą ir registravimo mokestį. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas viešo aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas. Pinigai pervedami į UAB „Zarasų būstas“ AB „Swedbank“ esančią sąskaitą Nr. LT467300010137122405, b. k. 73000).

Atsiskaitymo už viešo aukciono būdu parduotų objektų terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų po objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

           Viešas aukcionas organizuojamas tiesioginiu būdu, 2018 m. gegužės 17 d. aukciono dalyviams susirinkus UAB „Zarasų būstas“ administracinėse patalpose, viešo aukciono būdu parduodamo objekto sąlygose nurodytu laiku. Minimalus parduodamo objekto kainos didinimo intervalas – 100 Eur (vienas šimtas eurų).

            Objekto apžiūros laikas 2018 m. gegužės 9, 10 dienomis. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už viešo aukciono vykdymą.

             Viešą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotojas, atsakingas už viešo aukciono vykdymą:

UAB „Zarasų būstas“ direktoriaus pavaduotojas Arvydas Steponavičius, Malūno g. 4, Zarasai, tel. (8 385) 37 076, el. p. info@zarasubustas.lt.