• -

Dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo pasikeitimo

Category : Naujienos

    UAB „Zarasų būstas“ kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius informuoja, kad vadovaujantis 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 189, nuo 2023 m. spalio mėn. 01 d. yra keičiamas daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo tarifas.
   Daugiabučių namų, kurių naudingas plotas iki 1000 mgyventojams administravimo tarifas keičiasi nuo 0,075 Eur su PVM iki 0,1018 Eur su PVM, ir namų kurių naudingas plotas nuo 1001 m2 iki 3000 m2 administravimo tarifas keičiasi nuo 0,053 su PVM iki 0,0877 Eur su PVM.
     Visais klausimais susijusiais su administravimo paslauga bei tarifais prašome kreiptis į UAB „Zarasų būstas“ tel. nr. 8 385 52196 arba elektroniniu paštu info@zarasubustas.lt

2023 m. rugsėjo 28 d. Zarasų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-189


  • -

Laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Zarasuose

Category : Naujienos

Nuo š. m. gegužės 22 d. iki gegužės 26 d. laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams pastatuose Zarasų mieste.

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.

Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.

AB „Panevėžio energija“ informuoja

Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo butuose, gyventojai karšto vandens čiaupus turėtų laikyti patikimai uždarytus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. 

Vartotojams informacija apie planuojamą karšto vandens išjungimą dėl hidraulinių bandymų skelbiama spaudoje, AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje:

https://www.pe.lt/zarasu-str-techn-darbai

Informaciniai pranešimai skelbiami ir daugiabučių laiptinių skelbimų lentose bei siunčiami SMS žinutėmis. 


  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Šiaulių g. 5, Zarasuose, gyventojų dėmėsiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad vadovaujantis 2023 m. balandžio mėn. 21 dienos Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (10.16E)3-438 yra draudžiama rūkyti gyvenamojo namo Šiaulių g. 5, Zarasuose, balkonuose, terasose ir lodžijose.


  • -

  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio, Žirgų g. 8a, Užtilties k., Dusetų sen., gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad š. m. nuo balandžio 18 d., Jūsų namui bus atliekami 2-os, 3-ios ir 4-os laiptinės, įėjimo stogelių remonto darbai. Remonto darbai bus atlikti iš daugiabučio gyvenamojo namo kaupiamųjų ir individualių lėšų.

Kilus klausimams prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 838544106.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio, Žirgų g. 10, Užtilties k., Dusetų sen., gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad š. m. nuo balandžio 18 d., Jūsų namui bus atliekami 3-ios ir 4-os laiptinės, įėjimo stogelių remonto darbai. Remonto darbai bus atlikti iš daugiabučio gyvenamojo namo kaupiamųjų  lėšų.

Kilus klausimams prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 838544106.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio, Šaltinių g. 6, Dimitriškių k., gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad š. m. nuo balandžio 13 d., Jūsų namui bus atliekami stogo remonto darbai. Remonto darbai bus atlikti iš daugiabučio gyvenamojo namo kaupiamųjų ir individualių lėšų.

Kilus klausimams prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 838544106.

Atsiprašome už laikinus neklandumus.


  • -

P. Širvio g. 26, Zarasuose gyventojai

Category : Naujienos

Informuojame, kad Jums jau yra išrašyti ir įdėti į Jūsų pašto dėžutes kvitai kredito ir palūkanų grąžinimui.

Asmenys, turintys teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, turi galimybę pasinaudoti valstybės parama apmokant kreditą ir palūkanas už namo atnaujinimą (modernizavimą). Dėl šios pažymos reikia kreiptis į projekto administratorių (UAB ,,Zarasų būstas“) telefonu (8-385)-52196 arba el.paštu zarasu.bustas@gmail.com (gyventojams ateiti nebūtina). Dokumentus dėl kompensacijos UAB ,,Zarasų būstas“ pateiks Zarasų r. savivaldybės Socialinės paramos skyriui.

Įmokas galite sumokėti AB ,,Lietuvos paštas“, Ignalinos kredito unijoje, Perlo terminale arba elektroninėje bankininkystėje.

Atskiras buto mokėjimų grafikas ir investicijų paskirstymas taip pat įdėti į pašto dėžutes.  Turintys  klausimų, prašome kreiptis į UAB ,,Zarasų būstas“ tel. 8 385 44106 arba el.paštu info@zarasubustas.lt.


  • -

  • -

AB „Panevėžio energija“ Zarasų ŠTR informacija

Category : Naujienos

Š. m. kovo 9 d.  nuo 11.00 val. iki 22.00 val.  pastatų šilumos punktuose ir karšto vandens sistemose bus vykdoma legioneliozės profilaktika – terminė dezinfekcija. Jos metu pastato karšto vandens sistemoje karšto vandens temperatūra bus paaukštinta iki 66 0C.

Garantuotam legionelių sukėlėjų sunaikinimui užtikrinti, gyventojų prašome minėtu laikotarpiu trumpai (ne trumpiau kaip 1 minutę) nuleisti karštą vandenį per visus karšto vandens naudojimo čiaupus ir dušo galvutes.

Gyventojams rekomenduojama: reguliariai valyti dušus, dušų galvutes ir vandens čiaupus. Neleisti vandeniui užsistovėti, jei vanduo buvo nenaudojamas tam tikrą laiką (pvz.: atostogų metu), prieš pradedant jį vartoti, leisti keletą minučių jam nubėgti.

Kaip elgtis, kad išvengti susirgimo legionelioze:

daugiabučiame name legionelioze (sunkia plaučių uždegimo forma) galima užsikrėsti, jei :

1.) pastato karšto vandentiekio sistemos netinkamai prižiūrimos,

2.) gyventojai nedalyvauja sistemų dezinfekcijoje

3.) nesaugiai naudojasi karštu vandeniu iš čiaupų.

Būtina žinoti, jog vandens sistemų prižiūrėtojas bent du kartus per metus privalo (dažniausiai-padidinta karšto vandens temperatūra) dezinfekuoti sistemą. Tokios dezinfekcijos metu vartotojai turi atidaryti karšto vandens čiaupus (ypač -dušo ar rečiau naudojamus) ir sulaukti, kol iš jų ims tekėti bent +60 oC temperatūros vanduo, kuris per porą minučių sunaikina vamzdžiuose, čiaupų ir dušo galvutėse susikaupusias Legionella bakterijas.

Tarpuose tarp dezinfekcijų ir ypatingai tada, kai vanduo ilgesnį laiką nenaudotas, svarbu, kad iš čiaupo, kol pasieks bent +50 oC temperatūrą, karštas vanduo būtų leidžiamas taip, kad nesitaškytų, mat legionelioze galima apsikrėsti tik įkvėpus vandens dulksnos (aerozolio), kuriame yra ligos sukėlėjo.


Slava Ukraini, heroyam slava!