• -

Maisto konteineriai ir kibirėliai

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" darbuotojai sausio 22 – 26 dienomis dalins maisto atliekų konteinerius ir kibirėlius individualių namų savininkams šiais adresais – Šaltupės g., Šaltupės skg., Jauneikių g., P. Cvirkos g., Žalioji g., Palaukės g., J. Gruodžio g., Savanorių g., Savanorių skg., Birutės g., Smėlynės g., S. Nėries g., Griežto g., Sinagogos g., Bajorų g., Bažnyčios g., Aukštaičių g., Pakalnės g..

Kilus klausimams prašome kreiptis tel. 8 385 37076 arba el. paštu info@zarasubustas.lt


  • -

Maisto konteineriai ir kibirėliai

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" darbuotojai sausio 16 – 19 dienomis dalins maisto atliekų konteinerius ir kibirėlius individualių namų savininkams šiais adresais – Žemaitės g., K. Donelaičio g., Vilniaus g., Šiaulių g., Malūno g..

Kilus klausimams prašome kreiptis tel. 8 385 37076 arba el. paštu info@zarasubustas.lt


  • -

Informacija gyventojams

Category : Naujienos

Informuojame, kad mokesčių surinkimą už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą kasa, ryšium su UAB „Zarasų vandenys“ reorganizavimu, persikėlė į UAB „Zarasų būstas“ patalpas, esančias Malūno g. 4, Zarasai.

Taip pat atsiskaityti už paslaugas galima naudojantis el. bankininkyste atliekant mokėjimo nurodymą į vieną iš šių UAB ,,Zarasų būstas" sąskaitų:

1. LT467300010137122405 Swedbank AB

2. LT034010040300010076 Luminor Bank AS.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 8 385 521 96, +370 62 06 27 94 arba el. paštu info@zarasubustas.lt


  • -

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų

Category : Naujienos

Informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos, UAB Zarasų būstas“ perėmus UAB „Zarasų vandenys“ teises ir pareigas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nesikeičia.

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m3

4,69

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,78

nuotekų tvarkymo

Eur/m3

2,91

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,65

 

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m3

4,63

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,74

nuotekų tvarkymo

Eur/m3

2,89

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/apskait os prietaisui per mėnesį

1,10

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Zarasų būstas“ tel. 8-385-51895, tel. 8-620-62794.


  • -

UAB „ZARASŲ VANDENYS“ IR UAB „ZARASŲ AUTOBUSAI“ KLIENTŲ DĖMESIUI

Category : Naujienos

Informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio mėn. 1 d. reorganizavus įmones UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Zarasų autobusai“, jas prijungiant prie UAB „Zarasų būstas“, gyventojai ir verslo klientai atlikdami mokėjimus už suteiktas paslaugas, turi pasirinkti ir nurodyti vieną iš šių UAB „Zarasų būstas“ sąskaitų:

     LT467300010137122405 Swedbank AB

     LT034010040300010076 Luminor Bank AB

Esant klausimų dėl atsiskaitymų prašome kreiptis tel. nr. 838552196, 862062794 arba el. paštu info@zarasubustas.lt


  • -

Laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Zarasuose

Category : Naujienos

Nuo š. m. gegužės 22 d. iki gegužės 26 d. laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams pastatuose Zarasų mieste.

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.

Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.

AB „Panevėžio energija“ informuoja

Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo butuose, gyventojai karšto vandens čiaupus turėtų laikyti patikimai uždarytus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. 

Vartotojams informacija apie planuojamą karšto vandens išjungimą dėl hidraulinių bandymų skelbiama spaudoje, AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje:

https://www.pe.lt/zarasu-str-techn-darbai

Informaciniai pranešimai skelbiami ir daugiabučių laiptinių skelbimų lentose bei siunčiami SMS žinutėmis. 


  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Šiaulių g. 5, Zarasuose, gyventojų dėmėsiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad vadovaujantis 2023 m. balandžio mėn. 21 dienos Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (10.16E)3-438 yra draudžiama rūkyti gyvenamojo namo Šiaulių g. 5, Zarasuose, balkonuose, terasose ir lodžijose.


  • -

  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio, Žirgų g. 8a, Užtilties k., Dusetų sen., gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad š. m. nuo balandžio 18 d., Jūsų namui bus atliekami 2-os, 3-ios ir 4-os laiptinės, įėjimo stogelių remonto darbai. Remonto darbai bus atlikti iš daugiabučio gyvenamojo namo kaupiamųjų ir individualių lėšų.

Kilus klausimams prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 838544106.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


  • -

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio, Žirgų g. 10, Užtilties k., Dusetų sen., gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad š. m. nuo balandžio 18 d., Jūsų namui bus atliekami 3-ios ir 4-os laiptinės, įėjimo stogelių remonto darbai. Remonto darbai bus atlikti iš daugiabučio gyvenamojo namo kaupiamųjų  lėšų.

Kilus klausimams prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 838544106.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Slava Ukraini, heroyam slava!