Vandentvarkos skyrius

Bendra informacija
Zarasuose vanduo centralizuotai buvo pradėtas tiekti 1966 metais. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį Zarasų rajono gyventojams ir įmonėms, surenka ir valo nuotekas. Įmonėje dirba 35 darbuotojai. Svarbiausi bendrovės tikslai – patikimai tiekti labai geros kokybės vandenį vartotojams racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, gerinant rajono ekologinę būklę. Laikydamasi pagrindinių tikslų bendrovė investuoja į vandentvarkos ūkį – plečia ir renovuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus, tvarko kaimo vandentvarkos objektus, įgyvendina Neries upės baseino investicinius projektus. Veiklos sėkmė priklauso nuo teikiamų paslaugų kokybės, tačiau geriausias ir didžiausias mūsų įvertinimas – bendrovės darbu patenkinti mūsų vartotojai ir abonentai