Siekiant gerinti paslaugų prieinamumą, buvusi bendrovė UAB „Zarasų vandenys“ pradėjo įgyvendinti projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos Zarasų aglomeracijoje (2 etapas)“ Nr. LAAIF-AM-FK02-0002. Bendrovė 2023 m. buvo reorganizuota, jos įsipareigojimus perėmė UAB „Zarasų būstas“, kuri sėkmingai užbaigė projektą.

Projekto įgyvendinimo metu Zarasų mieste buvo nutiesta 114,57 m buitinių nuotekų tinklų J. Gruodžio g., K. Donelaičio skg., Smėlynės g., Vilniaus g., ir, šie pastatyti tinklai leido prijungti prie miesto centralizuotų buitinių nuotekų tinklų 6 gyvenamuosius būstus.

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie šių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo:

  • 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB Dėl miesto nuotekų valymo.
  • LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo.

 Įgyvendinto projekto sukurta nauda:

  • Užtikrinta, kad daugiau Zarasų miesto gyventojų ūkinėje veikloje susidarančių buitinių nuotekų būtų nepertraukiamai surenkama (centralizuotas surinkimas) ir tinkamai sutvarkoma (išvaloma iki nustatytų normatyvų). Tokiu būdu sumažinta aplinkos (dirvožemio ir gruntinio vandens) tarša.
  • Pagerinta gyvenamosios aplinkos kokybė – sumažėjo nemalonių kvapų šaltinių sukeliama tarša, panaikinta būtinybė įrengti ir eksploatuoti nuotekų kaupimo rezervuarus ir septikus.

Projekto investicijos prisidėjo prie Zarasų miesto socialinės-ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

Pastatyti centralizuoti buitinių nuotekų tinklai, esantys valstybinėje žemėje nuosavybės teise priklauso UAB „Zarasų būstas“. Bendrovė vykdys šių tinklų eksploataciją ir priežiūrą. Pastatyti buitinių nuotekų tinklai, esantys privačiuose žemės sklypuose yra perduodami tų sklypų savininkams.