Svarbi informacija
Nuo gegužės 20 d. iki gegužės 24 d. laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams pastatuose Zarasų mieste.
 
AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką bei patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.
 
Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams. 
 
AB „Panevėžio energija“ informuoja
Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimo butuose, gyventojai karšto vandens čiaupus turėtų laikyti patikimai uždarytus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.
 
Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.
 
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir primename, kad atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
  
AB „Panevėžio energija“ informacija
Apie mus

Esame įmonė, teikianti daugiabučių namų administravimo paslaugas ne tik Zarasų mieste, tačiau ir visame rajone. Tik dirbdami drauge galime susikurti tvarkingą daugiabučio gyvenamojo namo aplinką, užtikrinti nepriekaištingą inžinerinės įrangos funkcionavimą ar atnaujinti daugiabutį namą.

Apie mus