PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

UAB „Zarasų būstas“ informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3E-183 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, UAB „Zarasų vandenys“ direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-4-(1.7E) 
„Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos priežiūros mokestis. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taip pat geriamojo vandens apskaitos priežiūros mokestis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d., taikomos nuo 2023 m. birželio mėn. (už 2023 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Kilus  neaiškumams,  prašome  skambinti  UAB „Zarasų būstas“  klientų apytarnavimo skyriui skyriui   tel. +370 385 51895, +370 620 62794. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 patvirtintų Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 5 punkto ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 punkto nuostatomis, UAB  „Zarasų būstas“ apskaičiavo  savo  veiklos  teritorijoje vidutinį  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį  per 2023  metus.
Nuo 2024 m. vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už UAB „Zarasų būstas“ patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį - 2,17 m³/gyventojui per mėnesį.

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:
Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,69

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,78

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,91

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,65

2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,62

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,74

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,88

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėnesį

5,15

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,63

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,74

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,89

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/prietaisui per mėnesį

1,10