Siuntų vežimas

Zarasų autobusų stoties siuntų skyriuje siuntos priimamos iš fizinių ir juridinių asmenų vežti autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje šiais maršrutais:
Zarasai - Vilnius (gavėjas siuntas gali paimti Utenos, Molėtų ir Vilniaus autobusų stotyse iš siuntų skyrių (terminalų) ir visose tarpinėse stotelėse tiesiogiai iš autobuso);
Zarasai - Kaunas (gavėjas siuntas gali paimti Utenos, Ukmergės, Jonavos ir Kauno autobusų stotyse iš siuntų skyrių (terminalų) ir visose tarpinėse stotelėse tiesiogiai iš autobuso);

Reikalavimai siuntoms:
- siunta turi būti tvarkingai supakuota, išskyrus daiktus, kuriems supakavimas nereikalingas;
- siuntos pakuotė ir siunčiamas daiktas, jei jam supakavimas nereikalingas, turi būti švarūs, nekelti pavojaus kitoms siuntoms, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai;
- ant siuntos pakuotės ar ant siunčiamo daikto, jei jam supakavimas nereikalingas, turi būti užrašyti rekvizitai: gavėjo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, siuntos atsiėmimo vieta (miestas, stotelė), siuntėjo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, siuntos išsiuntimo vieta (miestas, stotelė);
- siuntos matmenys turi būti ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm, o bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm ir siuntos masė ne didesnė kaip 15 kg. Didesnių matmenų ir masės siuntos gali būti priimamos atskiru susitarimu, įvertinus technines galimybes jas vežti;
- siuntose draudžiama siųsti pinigus, asmens dokumentus, alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, suslėgtas arba suskystintas dujas, smailius, pjaunančius daiktus, šaunamuosius ginklus ir kitus daiktus bei medžiagas, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytą tvarką autobuse vežti draudžiama.

Siuntėjas atsako už siuntos įpakavimą, turinį ir nurodytų siuntėjo ir gavėjo duomenų teisingumą. Kilus įtarimui dėl siuntos tinkamumo vežti, siuntų skyriaus darbuotojas priimdamas siuntą turi teisę pareikalauti, kad siuntėjas parodytų siuntos turinį. Dūžtančios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra pervežamos siuntėjo rizika.
Siuntėjas gali pasirinkti išsiuntimo iš stoties laiką pagal autobusų išvykimo tvarkaraštį. Siunta į siuntų skyrių turi būti pateikta ne vėliau kaip 30 min. iki autobuso, kuriuo bus vežama siunta, išvykimo pagal tvarkaraštį laiko.
Siuntėjui atsisakius siųsti į siuntų skyrių atiduotą siuntą, jam grąžinama siunta ir už jos siuntimą apmokėta suma, atskaičius už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą 30 % siuntos siuntimo kainos.
Atvežtos siuntos iš siuntų skyrių (terminalų) gali būti atsiimamos siuntų skyrių (terminalų) darbo metu gavėjui patogiu laiku.
Siuntos, kurios vežamos į tarpines stoteles ar autobusų stotis, kuriose nėra siuntų skyrių, turi būti atsiimamos iš autobuso tiesiogiai autobuso atvykimo metu. Laiku gavėjui neatsiėmus tokios siuntos, ji grąžinama į siuntų skyrių, iš kurio buvo išsiųsta. Už laiku neatsiimtos siuntos vežimą siuntėjui pinigai negrąžinami. Už pakartotinį siuntos vežimą siuntėjas turi mokėti iš naujo.
Atsiimdamas siuntą gavėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį įgaliojimus paimti siuntą, jei siuntą atsiima juridinio ar kito fizinio asmens vardu.
Gavėjui neatvykus atsiimti siuntos į siuntų skyrių (terminalą), siunta nemokamai saugoma 2 kalendorines dienas, įskaitant atvežimo dieną. Nuo trečios dienos už siuntos saugojimą imamas mokestis (Zarasų siuntų skyriuje šis mokestis atitinka bagažo saugojimo bagažo saugykloje mokestį). Gavėjui neatsiėmus siuntos 20 kalendorinių dienų, siunta grąžinama siuntą priėmusiam siuntų skyriui (terminalui). Jei į pradinę Zarasų autobusų stotį grąžintos siuntos siuntėjas neatsiima 30 dienų po siuntos grąžinimo, siunta laikoma rastu daiktu. Rasti daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Rasti daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

Siuntų vežimo autobusais iš Zarasų autobusų stoties įkainiai (su PVM)

Siuntos masė, kg

Vežimo atstumas, km
Iki 100 101 - 200 201 - 300 Nuo 301

 Vienos pakuotės siuntos

 iki 0,2 2,20 € 3,10 € 3,10 € 3,10 €
 nuo 0,2 iki 1 2,90 € 4,30 €   4,30 € 4,30 €
 nuo 1 iki 5 3,60 € 5,00 €   5,60 €  5,60 € 
 nuo 5 iki 10 4,40 € 6,10 €   6,10 €  6,10 € 
 nuo 10 iki 15 5,20 € 7,30 €   8,00 €  8,00 €
 nuo 15 iki 20 9,00 € 11,00 €  11,30 €  11,30 €
Kelių pakuočių siuntos
 nuo 20 iki 25 12,60 € 14,00 € 14,30 € 14,30 €
 nuo 25 iki 30 14,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 €
 nuo 30 iki 40 16,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 €
 nuo 40 iki 50 21,10 € 24,60 € 24,60 € 24,60 €
 nuo 50 iki 60 27,60 € 30,60 € 30,60 € 30,60 €

Įvertintos siuntos vežimo kaina lygi 10 % siuntos vertės, tačiau ne mažesnė nei neįvertintos siuntos vežimo kaina.
Siuntas, kurių masė viršija 20 kg, turi sudaryti kelios pakuotės, kurių kiekvienos masė neturi viršyti 20 kg.
Už siuntų, kurių matmenys didesni nei 150 x 100 x 60 cm arba bendra matmenų suma didesnė nei 310 cm, mokamas papildomas mokestis 6,00 Eur.