Klientų aptarnavimo centras

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų privalomųjų reikalavimų, susijusių su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra įgyvendinimą. Įgyvendindami savo pagrindinį uždavinį:

  • Rengiame, pildome, tvarkome bei saugome namo dokumentaciją, sudarome namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildome arba keičiame;
  • Organizuojame namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą;
  • Rengiame daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus bei siūlome kaupti lėšas namo remonto darbams.
  • Organizuojame namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą.
  • Tvarkome namo apskaitos duomenis;
  • Apskaičiuojame mėnesinius mokesčius ir įmokas;
  • Šeimyniškai bendraujame su gyventojais, rūpinamės ir sprendžiame visas su būsto priežiūra susijusias problemas, konsultuojame.

Už kiekvieną savo priimtą sprendimą jaučiamės atsakingi JUMS. Ar viską atlikome teisingai – patikrinkite pasibaigus kalendoriniams metams skaitydami mūsų parengtą bei Jums pateiktą veiklos, susijusios su administruojamu namu ataskaitą.