S. Nėries g. 15

PUSLAPIS TVARKOMAS

Apžiūros aktai

Statinio apžiūros aktas 2021

Ataskaitos

DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJA

Sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš renovaciją

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Daugiabučio namo investicinis planas

Investicinis planas

Daugiabučio namo projektas

S. Nėries g. 15, Zarasai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti ir gautas statybos užbaigimo aktas 2022 m. vasario 7 d.
Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė C ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui – 74,03 kWh/m2.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (dabar E klasė) ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui sumažinti nuo 367,17 kWh/m2 per metus, iki 114,53 kWh/m2 per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 572.660,00 Eur., nupirkta už 519.146,11 Eur., tai 9,34 % mažiau, nei planuota.

RANGOVAS: UAB "Langasta"

Statybos darbų vadovas: Saulius Raginis, mob. +370 617 27137

Statybos techninę priežiūrą vykdo: MB "LEO.V"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 


Slava Ukraini, heroyam slava!