Šiaulių g. 9

PUSLAPIS TVARKOMAS

Apžiūros aktai

Statinio apžiūros aktas 2019

Ataskaitos

DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJA

Sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš renovaciją

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Daugiabučio namo investicinis planas

Investicinis planas

Daugiabučio namo projektas

Šiaulių g. 9, Zarasai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti ir gautas statybos užbaigimo aktas 2019 m. birželio 12 d.
Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė C ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui – 43,88 kWh/m2.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (dabar D klasė) ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui sumažinti nuo 242,00 kWh/m2 per metus, iki 108,74 kWh/m2 per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 392.380,00 Eur., nupirkta už 343.719,57 Eur., tai 12,40 % mažiau, nei planuota.

RANGOVAS: AB "Panevėžio statybos trestas"

Statybos darbų vadovas: Ernestas Daučiūnas, mob. +370 682 38213

Statybos techninę priežiūrą vykdo: UAB "Synergy Solutions"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460

 


Slava Ukraini, heroyam slava!