Vilniaus g. 16a

PUSLAPIS TVARKOMAS

Apžiūros aktai

Statinio apžiūros aktas 2019

Ataskaitos

DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJA

Sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš renovaciją

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Daugiabučio namo investicinis planas

Investicinis planas

Daugiabučio namo projektas

Vilniaus g. 16a, Zarasai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti ir gautas statybos užbaigimo aktas 2019 m. liepos 2 d.
Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė C ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui – 120,68 kWh/m2.

Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (dabar E klasė) ir skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos patalpų šildymui sumažinti nuo 312,69 kWh/m2 per metus, iki 126,03 kWh/m2 per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 208.461,00 Eur., nupirkta už 163.411,71 Eur., tai 21,61 % mažiau, nei planuota.

RANGOVAS: UAB "Struktūra" kartu su partneriais UAB "Bendrieji statybų projektai ir UAB "Nimetus"

Statybos darbų vadovas: Andrius Stalionis, mob. +370 699 52988

Statybos techninę priežiūrą vykdo: UAB "Dividio"

Techninis prižiūrėtojas paskirtas: Alvydas Tyla, mob. +370 605 12460


Slava Ukraini, heroyam slava!