Korupcijos prevencija

Informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

1. BENDROVĖJE

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus paštu: UAB ,,Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, LT-32131 Zarasai, telefonu 8-385-52182 arba 8-385-52196, elektroniniu paštu: info@zarasubustas.lt, genovaite.zbustas@gmail.com, atvirai ir anonimiškai. Anoniminiams pranešimams-internetiniame puslapyje www.zarasubustas.ltPasitikėjimo telefonas +370 686 86 036.

2. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖ KOMISIJA 

Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija vadovaujasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 dienos sprendimu Nr.T-143. „Dėl Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo”.

Rajono savivaldybės administracijos tarnautojai atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę: Birutė Kajutytė, darbo dienomis tel. Nr. (8 385) 37170, el. paštas birute.kajutyte@zarasai.lt; Petras Ivanovas, darbo dienomis tel. Nr. (8 385) 37177, el. paštas sauga@zarasai.lt

3. SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE

STT ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, Svetainės adresas: www.stt.lt.

Informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Atsakomybė už korupcinio pobudžio teisės pažeidimus

Korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos atmintinė

Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo aprašymas 2017 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo aprašymas 2018 m.