• -

AB „Panevėžio energija“ Zarasų ŠTR informuoja

Category : Naujienos

Š. m. sausio 18-19 d. Zarasuose nuo 12:00 val. iki 22:00 val., Dusetose 18 d. nuo 13:00 val. iki 19 d. 9:00 val. daugiabučių pastatų šilumos punktuose ir karšto vandens sistemose bus vykdoma legioneliozės profilaktika. Jos metu karšto vandens sistemoje karšto vandens temperatūra bus paaukštinta iki 66C.

Kad užtikrinti garantuotą legionelės sukėlėjų sunaikinimą, gyventojų prašome trumpainuleisti karštą vandenį per visus karšto vandens naudojimo čiaupus ir dušo galvutes.

AB "Panevėžio energija" Zarasų ŠTR


 • -

UAB „Zarasų būstas“ organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus

Category : Naujienos

Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Dėl daugiabučio namo dalyvavimo atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“, Malūno g. 4, Zarasai.
 

Eil. Nr. Adresas Data Laikas Vieta
1. P. Širvio g. 16 2018-01-23 17.30

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje

(P. Širvio g. 7, Zarasai)

P. Širvio g. 20
P. Širvio g. 22
2. P. Širvio g. 12 2018-01-24 17.30

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje

(P. Širvio g. 7, Zarasai)

3. P. Širvio g. 32 2018-01-24 19.00

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje

(P. Širvio g. 7, Zarasai)

 
Kviečiame dalyvauti,
UAB "Zarasų būstas"

 • -

UAB „Zarasų būstas“ organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB „Zarasų būstas“ organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto aptarimo.

Susirinkimo grafikas

Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“, Malūno g. 4, Zarasai.

Kviečiame dalyvauti,
UAB „Zarasų būstas“


 • -

UAB „Zarasų būstas“ organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus

Category : Naujienos

Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Dėl daugiabučio namo dalyvavimo atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Eil. Nr.
Adresas
Data
Laikas
Vieta
1.
P. Širvio g. 16
2017-12-13
17.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
2.
P. Širvio g. 20
2017-12-13
18.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
3.
P. Širvio g. 22
4.
P. Širvio g. 10
2017-12-14
17.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
5.
P. Širvio g. 12
2017-12-14
18.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
6.
P. Širvio g. 26
2017-12-19
17.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
7.
P. Širvio g. 32
2017-12-19
18.30
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
8.
Vilniaus g. 1
2017-12-20
17.30
UAB „Zarasų būstas“ Malūno g. 4
9.
Malūno g. 3
10.
Dariaus ir Girėno g. 28
2017-12-20
18.30
Namo laiptinėje
Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“, Malūno g. 4, Zarasai.
 
Kviečiame dalyvauti,
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 • -

UAB „Zarasų būstas“ naujos patalpos

Category : Naujienos

Informuojame, kad nuo 2017 m. spalio 2 d., UAB ,,Zarasų būstas“ persikelia į naujas patalpas, esančias adresu, Malūno g. 4, Zarasai (buvusi vaikų konsultacija).


 • -

Savanorių g. 4, gyventojų dėmesiui

Category : Naujienos

UAB „Zarasų būstas“ informuoja, kad š. m. rugpjūčio 8 d., nuo 12.00 val. iki 14.00 val.  Jūsų daugiabučiame name bus atjungtas elektros energijos tiekimas. Remonto darbus stengsimės atlikti kaip įmanoma greičiau.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


 • -

Vytauto g. 52A, 36A, S. Nėries g. 5, 7, 11, 29, 31, 39, ir Vilniaus g. 28, K. Donelaičio g. 5, 5B namų gyventojų dėmesiui!

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
Adresas Data Laikas Susirinkimo vieta
S. Nėries g. 5, Zarasai 2017-07-11 17.30 Namo kieme
S. Nėries g. 7, Zarasai 2017-07-11 17.30 Namo kieme
K. Donelaičio g. 5B, Zarasai 2017-07-11 18.30 Namo kieme
Vilniaus g. 28, Zarasai 2017-07-11 18.30 Namo kieme
S. Nėries g. 39, Zarasai 2017-07-12 17.30 Namo kieme
Vytauto g. 36A, Zarasai 2017-07-12 18.30 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 29, Zarasai 2017-07-13 17.30 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 11, Zarasai 2017-07-13 19.00 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 31, Zarasai 2017-07-18 17.30 Namo kieme
Vytauto g. 52, Zarasai 2017-07-18 18.30 Namo kieme
K. Donelaičio g. 5, Zarasai 2017-07-19 17.30 Namo kieme

Vardinio balsavimo biuletenio pavyzdys

Su investicijų projektais bei siūlomais priimti sprendimais galima susipažinti:

 1. UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.
 2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos el. svetainėje: www.zarasai.lt.
 3. Jūsų daugiabučio namo skelbimų lentoje.

Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.

Informuojame, kad: 

 • Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus tvarkomi banko AB ,,Šiaulių bankas“ (kodas 112025254, registruotas buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai) ir UAB ,,Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ kodas 303039520, registruotas buveinės adresas Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, Vilnius). Bankas nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, įsiskolinimo valdymas, kreditavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su nurodyto banko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 • Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.
 • Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

Kviečiame dalyvauti,
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas


 • -

Vilniaus g. 55a darbai

Category : Naujienos

Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų dėmesiui,

              UAB „Zarasų būstas“ informuoja, kad negavus nei vieno skundo, pasiūlymo dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo numatytiems darbams, š. m. gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 8.00 val., prie Jūsų daugiabučio namo privažiuos autobokštelis ir bus tvarkoma daugiabučio namo siena ir apskardinimas.

PRAŠOME atlaisvinti stovėjimo aikštelę nurodytą dieną, kad būtų galima atlikti sienos ir apskardinimo remonto darbus.

be-pavadinimo2

Daugiau informacijos:

 • UAB „Zarasų būstas“ namų vadybininkai, meistrė: (8~385) 51 457
 • El. p. info@zarasubustas.lt

 • -

Vilniaus g. 55a savininkų dėmėsiui

Category : Naujienos

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vilniaus g. 55a savininkų dėmesiui,

              UAB „Zarasų būstas“ informuoja, kad nuo Jūsų daugiabučio namo trupa plytos, reikalingas skardos pritvirtinimas prie parapeto. Tam, kad būtų atlikti šie darbai, reikalinga užsakyti autobokštelį. Darbui atlikimui bus panaudotos daugiabučio namo kaupiamosios lėšos.

              Jei nesutinkate, kad šių darbui atlikimui būtų panaudotos daugiabučio namo kaupiamosios lėšos, prašome iki š. m. gegužės 22 d. raštu informuoti apie tai UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.

 

Daugiau informacijos:

 • UAB „Zarasų būstas“ namų vadybininkai, meistrė: (8~385) 51 457
 • El. p. info@zarasubustas.lt

 • -

Savanorių g. 4, 8, S. Nėries g. 21, Vytauto g. 50a, Šaltinių g. 8 namų savininkų dėmesiui

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl daugiabučio  gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto aptarimo.
Adresas Data Laikas Susirinkimo vieta
Savanorių g. 4 2017-05-10 17.30 Prie namo
Savanorių g. 8 2017-05-10 17.30 Prie namo
Šaltinių g. 8 2017-05-10 18.30 Prie namo
S. Nėries g. 21 2017-05-11 17.30 Prie namo
Vytauto g. 50A 2017-05-11 17.30 Prie namo

 

Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB "Zarasų būstas", Bažnyčios g. 4, Zarasai

Prašome informuoti kitus buto (kitos patalpos) bendrasavininkius (bendraturčius) apie šį šaukiamą susirinkimą (tuo atveju, jei butas ar kita patalpa priklauso keliems savininkams).

Kviečiame dalyvauti