Lėšų kaupimas

Visi norime gyventi tvarkingame, gražiame būste. Kad mūsų kasdienio gyvenimo netrikdytų nuolatiniai nuotekų sistemos užsikimšimai, elektros instaliacijos gedimai ar kitos senų daugiabučių namų ligos  – UAB „Zarasų būstas“ bendrųjų konstrukcijų defektų ir deformacijų šalinimui, inžinerinių sistemų gedimų ir sutrikimų šalinimui, įskaitant šių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą yra numatytas minimalaus dydžio lėšų kaupimas. Šias lėšas privalo kaupti tiek daugiabučiai, kuriuos prižiūri administruojančios įmonės, tiek bendrijos, tiek subjektai, veikiantys pagal Jungtinės veiklos sutartis. 

Surinktos lėšos naudojamos daugiabučių didesnei namo priežiūrai bei daugiabučio atnaujinimui. Namo priežiūrai reikia daug finansinių investicijų, o savininkai, prireikus greitai remontuoti pastatą, dažniausiai jų sutaupę neturi. Todėl lėšų kaupimo tikslas ir yra panaudoti jas be didelių nuostolių kiekvienam savininkui, kuris tuo metu laisvų, sutaupytų lėšų neturi.

Daugiabučių namų savininkams, nenorintiems gyventi „nuo avarijos iki avarijos“, UAB „Zarasų būstas“ atsižvelgdama į namo fizinę ir energinę būklę, siūlo pasididinti kaupimo tarifą konkretiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbams, numatytiems ilgalaikiame Jūsų namo atnaujinimo plane.

Pažymėtina tai, jog namui atnaujinti skirtos kaupiamos lėšos yra laikomos atskiroje sąskaitoje ir apskaitomos pagal kiekvieną namą ir kiekvieną buto savininką. Šioms lėšoms taikomas Indėlių draudimo įstatymas, todėl Jūsų sukaupti pinigai yra saugūs, jie nedings net administratorių ar bankų bankroto atvejais.